Αναζήτηση

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Χριστιανικός γάμος και μοναχισμός

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚKΛΗΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Χριστιανικός γάμος και μοναχισμός

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΕΣΣΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ 1994
ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

    Σε ένα χριστιανικό σπίτι τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά μέσα στα πλαίσια τού γάμου. Ίσως φανεί ότι κάνουμε παρέκβαση όταν μιλάμε για το γάμο, ενώ ήρθαμε με σκοπό να μιλήσουμε για τα παιδιά, άλλα — για να το πω έτσι — το θέμα είναι μάλλον να βάλουμε σωστά τα θεμέλια πριν προχωρήσουμε στο οικοδόμημα. Αν οι γονείς έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις για το γάμο η αν η έμπνευση τους δεν είναι στραμμένη προς την οικογενειακή ζωή, τα παιδιά τους θα υποστούν τις συνέπειες. Επί πλέον τα παιδιά πρέπει να βλέπουν στο πρόσωπο των γονέων τους ένα παράδειγμα για το δικό τους μελλοντικό γάμο.


    Πολύ συχνά μπορεί κανείς να ακούσει σε εκκλησιαστικούς κύκλους συζητήσεις, όπου γίνεται σύγκριση μεταξύ μοναχισμού και γάμου• ακούγοντας τέτοιες συζητήσεις σχηματίζει κανείς την εντύπωση ότι κάποτε περιφρονείται είτε ο μοναχισμός είτε ο γάμος. Τα παιδιά υποφέρουν όταν οι γονείς τους δεν έχουν δώσει όλη τους την καρδιά στο γάμο και την οικογενειακή ζωή. θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι ο γάμος είναι οδός σωτηρίας. Συζητήσεις στις οποίες γίνεται σύγκριση τού γάμου με το μοναχισμό σπανίως είναι ωφέλιμες. Ο καθένας πρέπει να βρει το δικό του προσωπικό δρόμο σωτηρίας ζητώντας από τον Θεό να τού δείξει ποιος δρόμος είναι ο καλύτερος γι’ αυτόν — και να κατεργάζεται την σωτηρίαν αυτού2 στις συνθήκες μέσα στις οποίες τον τοποθέτησε ο Θεός. Δεν διακινδυνεύουμε τη σωτηρία επειδή διαλέξαμε το γάμο η το μοναχισμό — διακινδυνεύουμε, όταν απομακρυνόμαστε από το θέλημα τού Θεού για μας προσωπικά. Δεν επιτρέπεται να γίνει κανείς μοναχός επειδή περιφρονεί το γάμο3 ούτε μπορεί κανείς να παντρεύεται και να περιφρονεί το μοναχισμό.


    Τα λόγια τού Χριστού τα οποία αναφέρονται στο μοναχισμό δείχνουν ότι δεν τον θεωρεί ως τρόπο ζωής προσιτό στον καθένα4. Το γιατί συμβαίνει αυτό παραμένει μυστήριο — το μυστήριο της ελευθερίας τού Θεού και της δικής μας ελευθερίας. Η θεία ευλογία στο γάμο επιβεβαιώνεται από την αυθεντία των λόγων τού Χριστού: Από δε αρχής κτίσεως, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς ο Θεός. Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Ώστε ουκέτι εισίν δύο, άλλα μία σαρξ5. Το πρώτο θαύμα τού Χριστού ήταν η μετατροπή τού νερού σε κρασί στο γάμο της Κανά• από τη γαμήλια ακολουθία της Εκκλησίας μας βλέπουμε ότι αυτό θεωρείται ως σημείο της ευλογίας τού Θεού στο γάμο. Ο ίδιος ο Θεός έχει δώσει το γάμο στον άνθρωπο ως μυστήριο και ως τρόπο ζωής• αυτό σημαίνει ότι είναι οδός σωτηρίας, οδός η οποία οδηγεί στην αιώνια ζωή. Ο Χριστός δε θέσπισε το μοναχισμό ως γενικό κανόνα• η εντολή του είναι να αγαπούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια και με όλη μας τη δύναμη και τους συνανθρώπους μας όπως τον εαυτό μας. Το ερώτημα για τους έγγαμους χριστιανούς που μεγαλώνουν παιδιά δεν είναι: Πώς μπορώ να μειώσω στο ελάχιστο τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις ώστε να είμαι ελεύθερος να ζω πιο πνευματικά; Άλλα μάλλον: Πώς θα μπορέσω να αυξήσω την αγάπη μου για τον Θεό και τον πλησίον μου μέσα στην οικογενειακή μου ζωή;.


    Κάποιος έγγαμος ρώτησε έναν πνευματικό: Πώς μπορώ, ζώντας μέσα στον κόσμο, να παραμένω μέσα στην παρουσία τού Θεού;. Ο γέροντας τού απάντησε: Να κάνεις το κάθε τι σαν να είσαι συνεργάτης στο έργο τού Θεού. Το να είσαι συνεργάτης τού Θεού στο έργο τού γάμου και της χριστιανικής ανατροφής των παιδιών είναι πράγματι μεγάλος και άγιος ρόλος.


    Η χριστιανική ζωή είναι ζωή κατ' εικόνα τού τρισυπόστατου Θεού — ζωή μαζί με άλλους. Είναι πολύ σπάνιο να ακολουθήσει κανείς την απόλυτη μόνωση η να κληθεί από τον Θεό στην έρημο- τότε είναι υποχρεωμένος να ζει στην απομόνωση. Για τους περισσότερους από μας χριστιανική ζωή σημαίνει ζωή μέσα σε μια κοινότητα αυτού η τού άλλου είδους — ακόμα και οι ερημίτες συνήθως πρέπει να περάσουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και δεκαετίες, σε μια κοινότητα, πριν ζήσουν εντελώς μόνοι. Όπως είπε ο άγιος Σιλουανός: Ο αδελφός μου είναι η ζωή μου. Ένας έγγαμος μπορεί να πει — και είναι ο μόνος θεολογικά σωστός τρόπος ζωής— Η σύζυγος (η ο σύζυγος) μου και τα παιδιά μου είναι η ζωή μου• είναι το περιεχόμενο της ζωής μου. Ζώντας μαζί τους πρέπει να μάθω την χριστοειδή αγάπη. Το κριτήριο της πνευματικής μου υγείας είναι το έξης: σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι σχέσεις ανάμεσα σε εμένα και εκείνους με τους οποίους ζω; Κανένα άλλο κριτήριο δεν είναι ανώτερο. Η οικογενειακή ζωή είναι το μέτρο της πνευματικής προόδου των χριστιανών οι οποίοι ζουν στον κόσμο.


    Όλες οι γνώσεις που αποκτάτε για το γάμο, όλες οι προσπάθειες που καταβάλλετε για το γάμο σας, ισοδυναμούν με εργασία για τή σωτηρία των παιδιών σας, και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Αντιθέτως είναι μια εργασία με αιώνια, κυριολεκτικά, αξία.


    Δεν μπορούμε να έχουμε στην οικογενειακή ζωή καλύτερο οδηγό από την Αγία Γραφή. Σας συνιστώ θερμά να διαβάζετε συχνά τα λόγια των αγίων Αποστόλων τα οποία αφορούν στην οικογενειακή ζωή. Ας τα λάβουμε σοβαρά ύπ' όψιν: είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος είναι πάντοτε επίκαιρος, και βεβαίως και στην εποχή μας. Όταν διαβάζουμε την Άγια Γραφή πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό και στο συγγραφέα τού συγκεκριμένου βιβλίου να μας βοη-θήσουν να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας ο,τι διαβάζουμε. Υπάρχουν πολλά χωρία, κυρίως στην Α' επιστολή του αποστόλου Πέτρου καθώς και στις επιστολές του αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους και προς Εφεσίους, τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν και να εμπνεύσουν τους έγγαμους χριστιανούς.


    Τίμιος ο γάμος εν πάσι και η κοίτη αμίαντος6. Πολλοί άνθρωποι σήμερα βλέπουν τις σεξουαλικές σχέσεις πάρα πολύ επιπόλαια. Από τη μια πλευρά τα σημερινά ήθη ενθαρρύνουν κάθε είδος διαστροφής και σεξουαλικού πάθους. Από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν μια χριστιανική στάση απέναντι στο γάμο, ακόμα και στις ενδότατες πλευρές του, αλλά την ίδια στιγμή είναι έτοιμοι να δυσφημήσουν την παρθενία και την άσκηση. Υπάρχουν επίσης έγγαμοι χριστιανοί οι οποίοι αρνούνται να έχουν ολοκληρωμένες συζυγικές σχέσεις εξ αιτίας μιας απατηλής κλήσεως να ζήσουν με αγνότητα. Ο απόστολος Παύλος όμως λέει ότι οι σύζυγοι πρέπει να απέχουν εκ συμφώνου με σκοπό να αφοσιωθούν απερίσπαστα στην προσευχή για ένα χρονικό διάστημα7. Μερικές φορές αυτό το ζήτημα — επειδή πραγματικά δημιουργεί πλήθος προβλημάτων σε όλους όσους έχουν κάποια σχέση με αυτό — προκύπτει όταν ο ένας από τους συζύγους μεταστρέφεται η πλησιάζει περισσότερο τον Χριστό μετά από το γάμο. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του αποστόλου Παύλου ο γάμος δεν πρέπει να διαλύεται, εφόσον ο μη πιστός σύντροφος είναι έτοιμος να δεχθεί το χριστιανό σύζυγο του. Στην περίπτωση αυτή ο χριστιανός σύζυγος φέρει μεγάλη ευθύνη μπροστά στον Θεό για τη συμπεριφορά του απέναντι στο σύντροφο και την οικογένεια του. Μια αληθινή μεταστροφή η πνευματική πρόοδος οδηγεί τον έγγαμο χριστιανό να ζει την οικογενειακή ζωή με περισσότερο ανιδιοτελή αγάπη, με μεγαλύτερη επιθυμία να κάνει πιο άνετη τη ζωή τού συντρόφου του. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως γενικό κανόνα ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτή τού άγιου Αλεξίου τού άνθρωπου τού Θεού. Δυστυχώς ο Χριστιανός συχνά αρχίζει να κάνει κήρυγμα η παύει να ενδιαφέρεται για οτιδήποτε κοσμικό. Ο απόστολος Πέτρος λέει ότι η συμπεριφορά μιας χριστιανής συζύγου μπορεί να οδηγήσει έναν άπιστο σύζυγο στον Χριστό χωρίς λόγια8. Όταν δεχόμαστε μια αποκάλυψη από τον Θεό πρέπει να θυμόμαστε την Παναγία, η οποία διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής9. Και όπως η Παναγία ζήτησε επιβεβαίωση τού θαυμαστού γεγονότος τού Ευαγγελισμού από την εξαδέλφη της Ελισάβετ, έτσι κι εμείς ας μην καθοδηγούμε τους εαυτούς μας αλλά να ζητάμε την επιβεβαίωση τού πνευματικού μας πατέρα.


    Σε όσους θέλουν να παντρευτούν μπορεί να δώσει κανείς τη συμβουλή να ζητούν από τον Θεό να τους βρει ένα σύντροφο με τον οποίο να μπορούν να ζήσουν χριστιανική ζωή και να αναθρέψουν χριστιανικά τα παιδιά τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου